Monthly Archives: Setembre 2013

Dimarts 01/10: Veniu tots a la primera Assamblea d’aquest any escolar!

Convidem a tothom a participar a la següent assemblea:

Agenda

  1. Lectura i aprovació de l’Acta de la sessió anterior
  2. Ampliació i restructuració de la junta
  3. Parlar del reciclatge de llibres
  4. Estat de comptes i explicar l’ajuda demanada a l’obra social de La Caixa
  5. Valoració Festa fi de curs
  6. Activitats extraescolars 2013-2014
  7. Comissions durant l’any
  8. Pròxim Mercat 3R’s i conferència
  9. Resum Consell Escolar
  10. Torn obert de parauls

Dia: Dimarts 01/10
Lloc: Menjador de l’escola
Hora: 21h30

US HI ESPEREM! L’ESCOLA SOM TOTS!

Anuncis