Category Archives: Generalitat

Web Família i Escola

Benvolguts, benvolgudes,
Una de les línies estratègiques del Govern de la Generalitat de Catalunya és promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal dels seus fills.
És en aquest marc que el Departament d’Ensenyament posa en funcionament el nou web “Família i Escola. Junts x l’Educació” adreçat a les famílies amb la finalitat de posar al seu abast informació, orientacions i recursos per millorar la seva implicació en el procés escolar i educatiu dels seus fills i filles.
Us comuniquem que aquest espai està disponible a l’adreça:
www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola.
Com podreu observar, les informacions escolars que trobareu actualment fan referència a les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Properament s’incorporarà la informació referent a la resta d’etapes educatives.

Cordialment,
Irene Rigau i Oliver. Consellera d’Ensenyament

Anuncis